Πάρε νύφη απο χωριό και παπούτσι από πόλη. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΝΥΦΗ

Πάρε νύφη απο χωριό και παπούτσι από πόλη.

δηλώνει:
Πως οι κοπέλες απο το χωριό είναι πιο εργατικές και λιγότερο κακομαθημένες, ενώ τα καλά παπούτσια φτιάχονται σε βιοτεχνίες που υπάρχουν στις πόλεις.