Των πεθαμένων παραγγελιές, των ζωντανών θελήσεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΙΑ

Των πεθαμένων παραγγελιές, των ζωντανών θελήσεις.

σημαίνει πως:
Οι τελευταίες επιθυμίες ανθρώπων που πεθαίνουν πρέπει να γίνονται πραγματικότητα απο τους ζωντανούς.