Του ακριβού το έχει σε χαροκόπου χέρια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Του ακριβού το έχει σε χαροκόπου χέρια.

σημαίνει πως:
Η περιουσία του ακριβού=φιλάργυρου συχνά κατασπαταλιέται από τους κληρονόμους του, καθώς αυτός συσσωρεύει τον πλούτο ενώ οι κληρονόμοί που τον βρίσκουν έτοιμο δεν τον υπολογίζουν.
Των τανταλιστών φάγονται κροταλισταί.