Με σβηστό το λυχνάρι κάθε γυναίκα είναι ίδια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

Με σβηστό το λυχνάρι κάθε γυναίκα είναι ίδια.

ειπώθηκε από:
Τον Διογένη τον Κυνικό, όταν τον έστειλαν να συναντήσει μια πανέμορφη εταίρα, αλλά την είχαν αντικαταστήσει με μια άσχημη υπηρέτρια για να γελάσουν εις βάρος του.
Του λύχνου αρθέντος, πάσα γυνή η αυτή εστί.