Του τάξανε λαγού τυρί και από άγριο γίδι γάλα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Του τάξανε λαγού τυρί και από άγριο γίδι γάλα.

δηλαδή:
Του τάξανε πράγματα αδύνατα, του δώσαν υποσχέσεις που αποκελίεται να τηρηθούν.