Και τα καλά δεχούμενα και τα κακά δεχούμενα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΥΧΗ

Και τα καλά δεχούμενα και τα κακά δεχούμενα.

σημαίνει πως:
Χρειάζεται να αντιμετωπίζει κανείς ψύχραιμα και με στωικότητα τόσο τα ευχάριστα όσο και τα δυσάρεστα στην ζωή.
Τας μεγαβολάς της τύχης γενναίως επίστατο φέρειν.