Το ένα χέρι νίβει το άλλο και τα δυο το πρόσωπο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το ένα χέρι νίβει το άλλο και τα δυο το πρόσωπο.

λέγεται για :
Την αλληλεγύη, την αλληλοβοήθεια, την ομαδική δουλειά και τη συνεργασία για την επίτευξη κάποιου στόχου.