Το λίγο βιος έχει και λίγες σκοτούρες.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Το λίγο βιος έχει και λίγες σκοτούρες.

λέγεται:
Παρηγορητικά για ανθρώπους που δεν έχουν περιουσία.