Το λες και δεν το κάνεις, την υπόληψη σου χάνεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΥΠΟΛΗΨΗ

Το λες και δεν το κάνεις, την υπόληψη σου χάνεις.

σημαίνει :
Όποιος δεν τηρεί τις υποσχέσεις του χάνει την αξιοπιστία και τηνυπόληψη του.