Το διάβολο συνάντησες και τον σταυρό σου κάνε.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Το διάβολο συνάντησες και τον σταυρό σου κάνε.

εννοεί:
Όταν συναντήσεις κάποιον μοχθηρό άνθρωπο να φυλάγεσαι.