Πολλά άτια κρύβει το σαμάρι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Πολλά άτια κρύβει το σαμάρι.

εννοεί:
Πως υπάρχουν πολλοί άξιοι και ικανοί άνθρωποι που δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να αναδειχτούν και να δείξουν τις ικανότητές τους.