Πολλά ναι τα ωφελούμενα μα λίγοι τα κατέχουν.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΩΦΕΛΕΙΑ

Πολλά ναι τα ωφελούμενα μα λίγοι τα κατέχουν.

σημαίνει :
Πολλά πράγματα ωφελούν τον άνθρωπο, όπως η γνώση, οι εμπειρίες, οι σχέσεις, η τέχνη, τα χρήματα, όμως λίγοι τα κατέχουν ή λίγοι μπορούν να τα εκτιμήσουν και να ωφεληθούν πραγματικά.