Πέρυσι κάηκε το βουνό και φέτος ακούστη η τσίκνα. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Πέρυσι κάηκε το βουνό και φέτος ακούστη η τσίκνα.

λέγεται:
Για αυτούς που αντιλαμβάνονται τα γεγονότα με μεγάλη καθυστέρηση. Επίσης για περιπτώσεις που οι συνεπεις κάποιων πράξεων αργούν να φανούν.
Πέρυσι κάηκε ο λαγός και φέτος μύρισε.