Σε ένα κοτέτσι δεν χωρούν δύο κοκόρια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΡΧΗΓΙΑ

Σε ένα κοτέτσι δεν χωρούν δύο κοκόρια.

δηλαδή:
Δεν γίνεται να υπάρχουν δύο αρχηγοί σε ένα σπίτι ή μια ομάδα.