Αλαργινός ο κήπος δωριανά τα λάχανα

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΥΠΟΣΧΕΣΗ

Αλαργινός ο κήπος δωριανά τα λάχανα

λέγεται :
για αυτούς που δίνουν υποσχέσεις για το μακρινό μέλλον