Συνηθισένα τα βουνά απο τα χιόνια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΒΑΣΑΝΑ

Συνηθισένα τα βουνά απο τα χιόνια.

λέγεται :
Για ανθρώπους συνηθισμένους στα βάσανα και τις δυσκολίες.