Συνερίστηκαν τα τραγιά και παίζουν με τα γίδια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΔΥΝΑΜΗ

Συνερίστηκαν τα τραγιά και παίζουν με τα γίδια.

λέγεται για :
Εκείνους που τα έχουν καλά με τους ισχυρούς και βρίσκουν ευκαιρία να δείχνουν την δύναμη τους στους αδύναμους κι εξασθενημένους.