Συνδυασμός του τερπνού μετά του ωφελίμου.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Συνδυασμός του τερπνού μετά του ωφελίμου.

σημαίνει :
Ότι κάνω κάτι που είναι ευχάριστο και την ίδια ώρα ωφέλιμο.