Συνδαύλισε τα ξύλα σου πριν σβήσει η φωτιά σου.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδαύλισε τα ξύλα σου πριν σβήσει η φωτιά σου.

σημαίνει:
Να είσαι προνοητικός ώστε να μην βρεθείς προ εκπλήξεων, όπως για παράδειγμα με την έλλειψη κάποιου αγαθού.