Ξημέρωσε για τον εργάτη, όχι όμως για τον αφέντη.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ξημέρωσε για τον εργάτη, όχι όμως για τον αφέντη.

δηλώνει πως:
Ο εργάτης πρέπει να σηκωθεί νωρίς για να δουλέψει ενώ το αφεντικό μπορεί να ξυπνήσει ότι ώρα θέλει.