Ξέφυγα τον κεραυνό κι έπεσα στην αστραπή.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ξέφυγα τον κεραυνό κι έπεσα στην αστραπή.

σημαίνει:
Ξέφυγα από κάποιον κίνυδυνο και έπεσα σε χειρότερο κίνδυνο.