Όποιος υπόσχεται βιαζούμενος, μετανιώνει αναστούμενος.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Όποιος υπόσχεται βιαζούμενος, μετανιώνει αναστούμενος.

δηλαδή:
Όταν υποσχόμαστε υπό πίεση, είναι σίγουρο πως θα το μετανιώσουμε αργότερα.