Όπου έχει πολλά αφεντικά, αδείπνητος απομένει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΟΛΥΠΡΑΓΜΩΝ

Όπου έχει πολλά αφεντικά, αδείπνητος απομένει.

δηλαδή:
Όποιος αναλαμβάνει πολλές δουλειές ταυτοχρόνως, δεν καταφέρνει να τελειώσει καμία, οπότε δεν θα αμειφθεί.
Επίσης
Όποιος δουλεεύει το κοινό κανένα δεν δουλεύει.