Όπου έχει καρδιά και χωρίς όπλα πολεμάει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΘΑΡΡΟΣ

Όπου έχει καρδιά και χωρίς όπλα πολεμάει.

σημαίνει:
Ο θαραλλέος, που το λέει η καδιά του, δεν χρειάζεται όπλα ή βοήθεια για να πολεμήσει.