Από το κουπί στον κλήρο

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΝΕΛΙΞΗ

Από το κουπί στον κλήρο

λέγεται :
Για άτομα που ανέρχονται στην εξουσία χωρίς να αξίζουν.