Πρώτα χτίζουν καινούργιο σπίτι κι ύστερα γκρεμίζουν το παλιό.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΛΛΑΓΗ

Πρώτα χτίζουν καινούργιο σπίτι κι ύστερα γκρεμίζουν το παλιό.

δηλαδή:
Να είμαστε προσεκτικοί κατά την διάρκεια αλλαγών, για να μην βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων από υπερβολική βιασύνη ή ανυπομονησία.