Πρώτα χτίζουν καινούργιο σπίτι κι ύστερα γκρεμίζουν το παλιό. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΑΛΛΑΓΗ

Πρώτα χτίζουν καινούργιο σπίτι κι ύστερα γκρεμίζουν το παλιό.

δηλαδή:
Να είμαστε προσεκτικοί κατά την διάρκεια αλλαγών, για να μην βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων από υπερβολική βιασύνη ή ανυπομονησία.