Πρώτα την έπαθε η γριά κι έπειτα μανταλώθει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΘΗΜΑ

Πρώτα την έπαθε η γριά κι έπειτα μανταλώθει.

αλλιώς:
Το πάθημα κάποιου του έγινε μάθημα.