Πρώτα πρώτα γράψε γράψε κι ύστερα κλάψε κλαψε σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΧΡΕΟΣ

Πρώτα πρώτα γράψε γράψε κι ύστερα κλάψε κλαψε

δηλαδή:
Γράφει ο έμπορος που δίνει βερεσέ τα χρεωστούμενα κι ύστερα, όταν δεν τα πληρώνεται, κλαίει για αυτά.