Πρώτα παίρνει ο Θεός τη γνώση και ύστερα το γρόσι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΛΟΓΙΚΗ

Πρώτα παίρνει ο Θεός τη γνώση και ύστερα το γρόσι.

σημαίνει:
Αν ο άνθρωπος χάσει τη λογική του, θα χάσει ύστερα και την περιουσία του.