Πρώτα παίρνει ο Θεός τη γνώση και ύστερα το γρόσι. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΛΟΓΙΚΗ

Πρώτα παίρνει ο Θεός τη γνώση και ύστερα το γρόσι.

σημαίνει:
Αν ο άνθρωπος χάσει τη λογική του, θα χάσει ύστερα και την περιουσία του.