Πετάει ο γάιδαρος; Πετάει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Πετάει ο γάιδαρος; Πετάει

λέγεται για:
Για τις περιπτώσεις που είμαστε αναγκασμένοι να δεχτούμε μία γνώμη ή άποψη παρότι ξέρουμε πως είναι παράλογη.