Πες το πες το το κοπέλι κάνει την κυρά να θέλει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΑΤΑΦΕΡΝΩ

Πες το πες το το κοπέλι κάνει την κυρά να θέλει.

σημαίνει πως:
Με την επιμονή κι υπομονή μπορούμε να καταφέρουμε κάτι που στην αρχή φαινόταν πολύ δύσκολο.