Πες το πες το το κοπέλι κάνει την κυρά να θέλει. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΕΠΙΜΟΝΗ

Πες το πες το το κοπέλι κάνει την κυρά να θέλει.

σημαίνει πως:
Με την επιμονή κι υπομονή μπορούμε να καταφέρουμε κάτι που στην αρχή φαινόταν πολύ δύσκολο.
ομοίως
Λέει λέει το κοπέλι, κάνει τη γριά να θέλει.