Πέντε του διάκου δέκα του δεσπότη. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

Πέντε του διάκου δέκα του δεσπότη.

δηλαδή:
Όποιος θέλει να κάνει την δουλειά του πρέπει να λαδώσει, ακόμη και βοηθούς ή υπηρέτες.