Πέντε του διάκου δέκα του δεσπότη.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

Πέντε του διάκου δέκα του δεσπότη.

δηλαδή:
Όποιος θέλει να κάνει την δουλειά του πρέπει να λαδώσει, ακόμη και βοηθούς ή υπηρέτες.