Πέντε Ρωμιοί, δέκα γνώμες

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΑ

Πέντε Ρωμιοί, δέκα γνώμες

δηλώνει:
Ότι οι Έλληνες δύσκολα συμφωνούν μεταξύ τους και όλοι έχουν διαφορετικές απόψεις.