Πέντε Ρωμιοί, δέκα γνώμες σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΑΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΑ

Πέντε Ρωμιοί, δέκα γνώμες

δηλώνει:
Ότι οι Έλληνες δύσκολα συμφωνούν μεταξύ τους και όλοι έχουν διαφορετικές απόψεις.