Πέντε νοματαίοι, δεκαπέντε καπεταναίοι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΡΧΗΓΙΑ

Πέντε νοματαίοι, δεκαπέντε καπεταναίοι.

δηλώνει:
Την αρχομανία του ανθρώπου, καθώς σε μια ομάδα θέλουν όλοι να είναι αρχηγοί.