Πίσσα έδωσες, κατράμι πήρες.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΗ

Πίσσα έδωσες, κατράμι πήρες.

σημαίνει πως:
Σου ανταπέδωσαν στα ίσα, σε πλήρωσαν με το ίδιο νόμισμα. Αν εξαπάτησες σε εξαπάτησαν και αν φέρθηκες άσχημα, σού φέρθηκαν το ίδιο άσχημα.