Πιο πολύ ψωμί τρώγεται με το μέλι παρά με το ξύδι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Πιο πολύ ψωμί τρώγεται με το μέλι παρά με το ξύδι.

σημαίνει :
Πετυχαίνει κανείς περισσότερα με τον καλό λόγο την καλή συμπεριφορά, παρά με τις φωνές και τις φοβέρες.