Πρωτα να σκέφτεσαι κι ύστερα να μιλάς. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΛΟΓΟΣ

Πρωτα να σκέφτεσαι κι ύστερα να μιλάς.

αλλιώς:
Μη προτρεχέτω η γλώσσα της διανοίας