Πρωτα να σκέφτεσαι κι ύστερα να μιλάς.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΛΟΓΟΣ

Πρωτα να σκέφτεσαι κι ύστερα να μιλάς.

αλλιώς:
Μη προτρεχέτω η γλώσσα της διανοίας