Πρώτα να εξετάζεις κι ύστερα να δικάζεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ

Πρώτα να εξετάζεις κι ύστερα να δικάζεις.

σημαίνει :
Δεν πρέπει να αποφσίζεις αν δεν έχεις εξετάσει πρώτα τα δεδομένα.
Ανεξέταστον μη κόλαζε μηδένα.