Πρώτα θεμέλια του σπιτιου, κρασί, ψωμί και λάδι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Πρώτα θεμέλια του σπιτιου, κρασί, ψωμί και λάδι.

σημαίνει πως:
Τα πιο σημαντικα, βασικά αγαθά της διατροφής είναι κρασί, ψωμί και λάδι.