Πρώτα θεμέλια του σπιτιου, κρασί, ψωμί και λάδι. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΔΙΑΤΡΟΦΗ

Πρώτα θεμέλια του σπιτιου, κρασί, ψωμί και λάδι.

σημαίνει πως:
Τα πιο σημαντικα, βασικά αγαθά της διατροφής είναι κρασί, ψωμί και λάδι.