Πρώτα βγαίνει η ψυχή του ανθρώπου και ύστερα το χούι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

Πρώτα βγαίνει η ψυχή του ανθρώπου και ύστερα το χούι.

σημαίνει :
Είναι πολύ δύσκολο να απαλλαγεί κανείς απο τις κακές τους συνήθειες, συχνά τον ακολουθούν μέχρι του τέλους της ζωής του.