Πρώτα η πείρα κι ύστερα η πολλή γνώση. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΠΕΙΡΑ

Πρώτα η πείρα κι ύστερα η πολλή γνώση.

σημαίνει πως:
Πρέπει να έχουμε την απαραίτητη εμπειρία για την καθημερινόητά μας και μετά να έχουμε πολλές και γενικές γνώσεις.