Πρώτα γεννά η κότα το αυγό κι ύστερα κακαρίζει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Πρώτα γεννά η κότα το αυγό κι ύστερα κακαρίζει.

σημαίνει :
Πρέπει να περιμένουμε να έρθει η επιτυχχία και μετά να πανηγυρίσουμε για αυτήν.