Πρώτος φτάνει όποιος σιγά ταξιδεύει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΩΤΟΣ

Πρώτος φτάνει όποιος σιγά ταξιδεύει.

σημαίνει :
Αυτός που προχωρά αργά και σταθερά και με υπομονή μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα.
Σπεύδε βραδέως. Πηγαίνω αργά γιατί βιάζομαι.