Πρώτος φτάνει όποιος σιγά ταξιδεύει. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΠΡΩΤΟΣ

Πρώτος φτάνει όποιος σιγά ταξιδεύει.

σημαίνει :
Αυτός που προχωρά αργά και σταθερά και με υπομονή μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα.
Σπεύδε βραδέως. Πηγαίνω αργά γιατί βιάζομαι.