Πολλές φορές μιλεί κανείς χωρίς να λέει πράμα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΛΟΓΙΑ

Πολλές φορές μιλεί κανείς χωρίς να λέει πράμα.

δηλώνει:
Την αερολογία, τα κενά λόγια.