Πολλές φορές μιλεί κανείς χωρίς να λέει πράμα. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΛΟΓΙΑ

Πολλές φορές μιλεί κανείς χωρίς να λέει πράμα.

δηλώνει:
Την αερολογία, τα κενά λόγια.