Πολλές φορές για την ουρά χάνεται το κεφάλι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΟΥΣΙΑ

Πολλές φορές για την ουρά χάνεται το κεφάλι.

σημαίνει πως :
Κυνηγώντας τα μικρά και ασήμαντα, χάνονται τα σπουδαία και ουσιαστικά.