Να σε επαινά ο γείτονας, όχι το στόμα σου.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΠΑΙΝΟΣ

Να σε επαινά ο γείτονας, όχι το στόμα σου.

δηλαδή:
Δεν έχει σημασία τι λες εσύ για τον ευατό σου, σημασία έχει τι λένε οι άλλοι για σένα.