Πελεκάει στα ποδάρια του.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΙΜΩΡΙΑ

Πελεκάει στα ποδάρια του.

σημαίνει:
Κάποιος κάνει κακό σε άλλον αλλά στην πραγματικότητα κάνει κακό στον εαυτό του καθώς σίγουρα θα τιμωρηθεί.