Πελεκάει στα ποδάρια του. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΤΙΜΩΡΙΑ

Πελεκάει στα ποδάρια του.

σημαίνει:
Κάποιος κάνει κακό σε άλλον αλλά στην πραγματικότητα κάνει κακό στον εαυτό του καθώς σίγουρα θα τιμωρηθεί.