Πείσμωσε ο καλόγερος κι έκαψε τα γένια του.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΕΙΣΜΑ

Πείσμωσε ο καλόγερος κι έκαψε τα γένια του.

λέγεται:
Για ανθρώπους που εξαιτίας του πείσματός τους προκαλούν ζημιά στον εαυτό τους.