Πεινασμένος λύκος πουρνάρια τρώει. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΠΕΙΝΑ

Πεινασμένος λύκος πουρνάρια τρώει.

σημαίνει:
Ο πεινασμένος θα φάει οτιδήποτε βρει μπροστά του.