Πεινασμένος λύκος πουρνάρια τρώει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΕΙΝΑ

Πεινασμένος λύκος πουρνάρια τρώει.

σημαίνει:
Ο πεινασμένος θα φάει οτιδήποτε βρει μπροστά του.