Πάει η κότα που έκανε τα δίκορκα αυγά. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΧΡΗΜΑ

Πάει η κότα που έκανε τα δίκορκα αυγά.

σημαίνει:
Στέρεψε η πηγή που έφερνε τα πολλά χρήματα, δεν έχουμε τα κέρδη που είχαμε άλλοτε.